Bouwcoördinatie

Wat is bouwcoördinatie?


Met onze bouwbegeleiding worden uw (ver)bouwactiviteiten vanaf uw plan tot en met de uitvoering opgevolgd.

 

  • helpen bij opmaken van uw plannen
  • opvragen offertes
  • opstellen advies voor de keuze van de aannemers opvolging van het bouwproject

  • controle tijdens de uitvoering van de werken
  • opvolgen van de uitvoeringstermijnen
  • advies bij betaling

 

 

Helpen bij het opmaken van uw plannen:

 

U heeft bouwplannen voor een nieuw huis, verbouwen van een bestaand huis, uitbreiding van uw kantoor en/of bedrijf? Van in het begin  heeft u 1001 vragen hieromtrent. Tijdens onze gesprekken luisteren we naar uw noodzaken en verwachtingen van het nieuwe project. Aan de  hand van deze gesprekken gaan we al deze zaken op papier plaatsen met mogelijke oplossingen. Dit voor uitzicht, budget, uitvoeringstermijn enz.

Met deze zaken kunnen we, indien vereist, naar een architect stappen om de plannen te gaan tekenen en bestekken op te maken.

 

 

Opvragen offertes:

 

Van zodra de plannen en bestekken klaar zijn beginnen wij bij de diverse aannemers prijsoffertes te vragen. Dit volgen we op zodat de offertes binnen de vooropgestelde termijn beschikbaar zijn.

Boekhouding

 

Opstellen advies voor de keuze van de aannemers:

 

Na het ontvangen van de diverse offertes wordt een overzicht van de offertes gemaakt voor de klant zodat alles overzichtelijk blijft. Bij deze wordt er een vrijblijvend voorstel uitgewerkt naar keuze aannemer. Dit in functie van prijs – referenties – kwaliteitszorg – uitvoeringstermijn. Na gezamenlijke bespreking wordt de definitieve keuze van aannemer vastgelegd

 

 

Controle tijdens de uitvoering van de werken:

 

Tijdens de uitvoering van de werken zien wij er op toe dat de voorgeschreven materialen op de juiste wijze gebruikt en aangebracht worden.

 

Opvolgen van de uitvoeringstermijnen:

 

Om problemen te voorkomen gaan wij voor de werken starten een duidelijke planning opmaken en deze met alle partijen bespreken. Zo kunnen er veel ongemakken tijdens de uitvoering vermeden worden.

De verschillende aannemers dienen zo vlug mogelijk elkaar op te volgen. Evenals het eventueel op hetzelfde ogenblik uitvoeren van de verschillende technieken door verschillende aannemers. Dit item is zeer belangrijk om de uitvoeringstermijn onder controle te houden. Hierop gaan wij zeer nauwlettend toezien en indien nodig zo vlug mogelijk bijsturen.

      

 

Advies bij betaling:

 

Bij ontvangst van de factuur bij onze klant gaan wij deze controleren. Ook voeren wij controle uit op de meer en/of minwerken per onderdeel, per aannemer.

Aan de hand van onze goedkeuring kan onze klant de facturen betalen zodat alle betrokken partijen kunnen tevreden terugblikken op het uitgevoerde project.

 

 

{$page_photo3_name}